Nog steeds zijn er mensen die leven in armoede. Kinderen die geen ouders meer hebben en op straat leven. Vrouwen die weduwe zijn of door hun man in de steek zijn gelaten en moeten overleven. Stichting My Beloved wil met haar activiteiten een kleine bijdrage leveren om vrouwen en kinderen weer een hoopvolle toekomst te kunnen bieden.

Voor meer informatie

Help ook mee!