ANBI

Sinds 2008 is de Stichting My Beloved erkend door de belastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Dit betekent dat de giften die worden geschonken aftrekbaar zijn.

Het bestuur van Stichting My Beloved zet zich in voor fondsenwerving. De inkomsten die de Stichting ontvangt, komen grotendeels van particulieren. Er zijn vaste donateurs die maandelijks schenken en eenmalige donateurs. Over de ontwikkelingen binnen de projecten worden de donateurs op de hoogte gehouden door middel van een nieuwsbrief.

Stichting My Beloved is een stichting zonder winstoogmerk. De bestuursleden krijgen geen vergoeding voor hun werk in het bestuur en voor de uitvoering van de activiteiten. Alle inkomsten gaan dus rechtstreeks naar de projecten toe.

Iedere maand komt het bestuur bij elkaar om de voortgang van de projecten te bespreken. Ook is er contact met de zendelingen in Nepal.

ANBI- gecertificeerd

Algemeen
Statutaire naam: Stichting My Beloved
RSIN / fiscaal nummer: 819331570
ANBI status: Ja

Contactgegevens
Telefoonnummer: 06 121 103 70
Bezoekadres: Marke Mander 20, Almelo