Bestuur Stichting My Beloved

Het bestuur van Stichting My Beloved zet zich in voor fondsenwerving. De bestuursleden krijgen geen vergoeding voor hun werk in het bestuur en voor de uitvoering van de activiteiten. Alle inkomsten gaan dus rechtstreeks naar de projecten toe.
Het bestuur komt iedere maand bij elkaar om de voortgang van de projecten te bespreken. Ook is er maandelijks contact met de zendelingen in Nepal.

Voorzitter: Renate Groenevelt
Ik heb altijd een hart voor zending en ontwikkelingswerk gehad, met nadruk op vrouwen (weduwen) en weeskinderen. Geraakt door de nood die ik zag in de Aziatische landen, waaronder in Nepal, heb ik in 2008 stichting My Beloved opgericht. Ik wil graag op een praktische manier de liefde van Jezus laten zien. Ik geloof hierbij in projecten die mensen zelfstandig en sterk maken om hun eigen verantwoordelijkheid te dragen.

Penningmeester: Gert Kottier
In de jaren 80 vertrokken kennissen naar Nepal voor het verrichten van ontwikkelingswerk en het uitleven van hun christen zijn. Later keerden ze terug naar Nederland. Toen Rianne Binnenmars 15 jaar geleden vertrok, was dat een hernieuwde kennismaking met het land. En ondertussen ben ik in het land geweest. Ook het weeshuis heb ik toen bezocht. Ik raakte onder de indruk. En het motiveerde mij deel te nemen in het bestuur van My Beloved. Ik heb, by the way, een financiële en administratieve achtergrond.

Secretaris: Inge Derks
Ik wil me graag inzetten voor vrouwen en weeskinderen in ontwikkelingslanden. Tijdens mijn reis door Azië heb ik de nood gezien naar eerste levensbehoefte, liefde en bescherming. Stichting My Beloved zet zich in om bij te dragen aan een liefdevolle omgeving voor vrouwen en kinderen. Ik vind het geweldig om te zien hoe we de vrouwen en kinderen in Nepal kunnen helpen, zodat ze weer een hoopvolle toekomst voor zich zien.

Bestuurslid: Annie Heersmink
Mijn motivatie om liefde te hebben voor minder bedeelde kinderen, komt al vanuit mijn opvoeding. In mijn jeugd ben ik  opgevoed  om kinderen die in nood zaten voor een tijd in huis te nemen. Toen dan ook ons gezin daar aan toe was, hadden we  in de zomer en met de kerst altijd, kinderen in huis, die het thuis niet zo goed hadden en bij ons even kind mochten zijn. Toen de kinderen het huis uit zijn gegaan voor hun studie, ben ik  op een andere manier doorgegaan met helpen. Via vluchtelingen werk mocht ik weer mensen begeleiden om in onze maatschappij in te burgeren. Ik ben heel dankbaar dat ik nu mag meewerken om de kinderen in het weeshuis  waar Rianne zo bij betrokken is te helpen zodat ze met elkaar een gezin mogen zijn, en liefde krijgen wat voor kinderen zo belangrijk is. Ik hoop dat God mij de kracht geef dat ik dit werk nog lang mag blijven doen.