Doelstelling

Stichting My Beloved is opgericht in 2008 door Renate Groenevelt. Vanaf 2006 heeft zij contacten gelegd met diverse vrouwenprojecten in Nepal. In april 2008 is hiervoor formeel een stichting opgericht met als doel om deze activiteiten te continueren. Het doel van de stichting is:

  1. Het in het algemeen belang helpen, oriënteren, begeleiden, opvangen en onderdak verschaffen aan behoeftige mensen wereldwijd en in het bijzonder vrouwen en kinderen die verweesd en/of verlaten zijn, ongeacht hun sociale, raciale, politieke of religieuze status.
  2. Het ontwikkelen projecten tot hulpverlening aan families en/of personen aan wie de minimale middelen tot overleving ontbreken.
  3. Het ondersteunen van een weeshuis in Nepal in financiële, materiële en immateriële zin, zodat zij door deze ondersteuning in staat zijn om onderwijs, gezondheidszorg, sport, voeding, ontspanning, geestelijke, pastorale en psychologische hulp kunnen bieden.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het opzetten van fondswervingsacties, lezingen en het organiseren van activiteiten teneinde de naamsbekendheid van de stichting en de fondswerving te bevorderen.

De stichting heeft geen winstoogmerk en houdt niet meer vermogen aan dan nodig is voor de verwezenlijking van het doel van de stichting.

De doelstellingen van de stichting zijn ook vastgelegd in de statuten.

Stichting My Beloved werkt met Nederlandse contacten en zendelingen in het betreffende land, zodat er goed zicht blijft op afspraken en financiën.