ECEC

Het Early Childhood Education Center (ECEC) richt zich op het verbeteren van het onderwijs aan jonge kinderen in Nepal door het trainen van leerkrachten en directie. Ze werkt nauw samen met de Nepalese regering. Via ECEC hebben we als stichting de training voor naschoolse opvang en oudertraining verzorgd.

Klik hier voor meer informatie over ECEC.