Financieel overzicht

My Beloved heeft uitsluitend inkomsten in de vorm van giften. Hierdoor wil het bestuur de financiën van de stichting volledig transparant presenteren. U kunt hier het jaaroverzicht downloaden met de staat van inkomsten & lasten 2016 en de balans per 31 december 2016.

De inkomsten van de stichting komen grotendeels van particuliere donateurs. Er zijn donateurs die een vast bedrag per maand schenken en eenmalige donateurs. De overheadkosten zijn minimaal aangezien de bestuursleden geen vergoeding krijgen voor hun werk in het bestuur en voor de uitoefening van de activiteiten. In 2015 is dan ook bijna 100% van de donaties gebruikt voor de ondersteuning van de projecten in Nepal.

Voor de volledigheid kunt u hier ook de jaaroverzichten 2013, 2014, 2015 nog downloaden.